Eva Nečasová—designity.cz

designity.cz

menuaboutcontact

Projekt Šachy

Ve škole Vitae jsme se zapojili do projektu PRUSA do škol. Tiskárnu jsme získali díky projektu Šachy, v rámci něž děti vymodelovaly a vytiskly dva šachové sety.

Proč zrovna dva? Ten první vyžaduje při modelování fakt jen basic skills v Tinkercadu. Ten druhý už je složitější. Na obojí jsme připravili postup a nasdíleli všechny potřebná data. Celý projekt můžete stáhnout zde.

Popis

Děti dle předlohy vymodelují 3D modely šachových figur a šachovnici v aplikaci Tinkercad. Naučí se, jak připravit data pro 3D tisk v aplikaci Prusa Slicer a sami vše vytisknou. Vytvoří šachovnici.
 

Zaměření cílové skupiny

1. a 2. stupeň základní školy (to je náš případ), ale klidně i starší děti. K využití v projektové výuce, případně výtvarné výchově či informatice.

 

Potřebné znalosti a dovednosti

Tinkercad
3D modely jsme tvořili v online aplikaci Tinkercad. Šachy 1 jsou určeny pro úplné začátečníky, šachy 2 pro pokročilejší. Ale děti si mohou vybrat úplně jiné předlohy dle stupně jejich znalostí a software. Případně nepoužívat předlohu, ale to se mi u menších dětí neosvědčilo (děti se nedokázaly dohodnout na jednotném stylu — pravidlech — šachové figury pak nepůsobily uceleně). 
V Tinkercadu jsme využili základní tvary, které aplikace nabízí. Používali jsme škálování, rotaci, kopírování a díry (holes). Hlavní výzvou bylo udržet stejné měřítko základen figur (aby byly dole všechny stejně velké). To jsme řešili tak, že základem pro tvorbu 3D modelu byl jeden soubor s předem danou krychlí, na kterou děti při návrhu navazovaly.


Základy přípravy dat v Prusa Sliceru, přenos dat do tiskárny a základní znalosti při ovládání 3D tiskárny.

Další
Při tvorbě šachovnice děti potřebovaly přesnost při lepení políček na desku. Používali jsme na materiály PLA + korek (tvořil podklad, ale může být jakákoliv pevná deska, naopak korek není vzhledem ke své lámavosti příliš vhodný) lepidlo Patex Universal.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit šachy, které by měli žáci ve škole k dispozici ve školní družině. 

Dále se při tvorbě: 
a) naučit základy 3D modelování v aplikaci Tinkercad (šachy 1)
b) rozšířit si znalosti 3D modelování v Tinkercadu (šachy 2)
c) projít procesem přípravy dat pro tiskárnu a tisk samotný 

 

Potřebné vybavení

Tinkercad, 3D Builder (volitelně), Prusa Slicer, 3D tiskárna, filamenty (my jsme využili PLA: zlaté, stříbrné, černé a bílé), podkladová deska šachovnice (víceméně cokoliv pevného, dřevo, plast…), lepidlo (záleží na podkladu, my jsme použili montážní Patex Universal), volitelně krabice na šachy. 

 

Časový harmonogram projektu

Příprava — 1 hodina
diskuze nad záměrem, výběr předloh

Modelování figur — cca 6 hodin (tří dvouhodinové workshopy)
zvládli jsme online s pěti dětmi přes Google Meet a nástěnku Miro (https://miro.com/app/board/o9J_lOBcJ2U=/)

Slicování (příprava dat pro tiskárnu) — udělali jsme hromadně, cca 2 hodiny

Tisk jednoho setu — 32 figur cca 30 hodin celkově (jedna figura cca 30—90 minut, výplň 20%, výška vrstvy 0.2 mm, tryska 0.4)
šachovnice necelých 10 hodin (32 bílých a 32 černých políček, 3 vrstvy o výšce 0.2 mm)

Výroba šachovnice — cca 2 hodiny (řezání desky, lepení)

 

Pracovní postup

Konkrétní postup diskuze nad projektem a 3D modelování je viditelný na Miro nástěnce: https://miro.com/app/board/o9J_lOBcJ2U=/

Celá tvorba byla ovlivněna tím, že jsme 3D modely tvořili online. Ale i tak to šlo. Nejdříve jsem dětem nechala volnou ruku, dohodli jsme se, že každý si vybere 1—2 šachové figury a zkusí ji/je vytvořit dle svého uvážení. Děti pak ale sami usoudily, že se k sobě nehodí. A tak jsme na dalších workshopech nejprve posbírali nápady na internetu a děti vybraly 2 typy designu šachů. Mohly vytvořit buď přesnou kopii vybraných figurek nebo z nich vyjít. Nejprve jsme si tedy sdíleli, co je to za pravidla, která tvary figur utvářejí (zkosené rohy, čistá geometrie…) a děti pak měly čas na navrhování. Průběžně jsme sdíleli výsledky a vzájemně si je komentovali. Ti, co tápali, se svěřili a někdo ze zdatnějších jim pomohl — sdíleli si mezi sebou 3D modely přes Classroom v Tinkercad. 

3D modelování

Postup modelování v samostatním souboru: https://docs.google.com/document/d/1FhsYsP1aRbk3cj70utDpG9I7HjmguBaZvlRw9KJaGuU/edit?usp=sharing

 

Shrnutí

Děti projekt hodnotily jako středně složitý. Vyzkoušely si oba přístup — modelovat 3D dle předlohy i dle vlastního designu. Ze šachů budeme mít ve škole ještě dlouho radost 🙂 Z pohledu vyučujícího je lepší vycházet u menších dětí už z hotového designu figur.

 

Autoři

Eva Nečasová (vyučující), Tonda N., Adam R., Anitka B., Filip H., Maruška K.